Sunday, May 22, 2011

താവോയുടെ സൂക്തങ്ങള്‍

ബുദ്ധിസവും കണ്‍ഫ്യൂഷനിസവും വേരുറുപ്പിച്ച ചൈനീസ് മണ്ണില്‍ 
തീപാകിയതാണ് താവോ ദര്‍ശനം.താവേ തേ ചിങ് എന്ന 
താവോ സൂക്തങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം.താവോ എന്ന പദത്തിന് അര്‍ഥം വഴി.തേ എന്നതിന് ശക്തി എന്നര്‍ഥം.
ചിങ് എന്നാല്‍ ക്ലാസിക്.എന്നര്‍ഥം.  വഴിയുടെ മഹത്വം വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകംഎന്നര്‍ഥം. ലാവോത്സുവാണ് താവോ മത സ്ഥാപകന്‍.അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് താവേ തേ ചിങ്. 'നിഷ്ക്രിയനായി കര്‍മനിരതനായിരിക്കുക' എന്ന ചിന്താധാരയാണ് 
പുസ്തകത്തിലുടനീളം പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്.സ്നേഹം മാനവികത,ലാളിത്യം എന്നീ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളിലൂന്നിയാണ് ദര്‍ശനം .

കൃതിയിലെ ഏതാനും വരികളിലേക്ക്.....വഴി

നടക്കാന്‍ പറ്റുന്ന വഴി
ശരിയായ വഴിയല്ല
ഇടാന്‍ പറ്റിയ പേര്  ശരിയായ പേരല്ല
പേരില്ലാത്തതാണ് എല്ലാ പേരിനും ആധാരം.
പേരില്ലാത്തതിനാലാണ് എല്ലാറ്റിനും പേര് കിട്ടിയത്.
അതിനാല്‍ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ നിലനില്‍ക്കുക.
നിലനില്‍പ്പിന്റെ അദ്ഭുതങ്ങള്‍ അറിയുക.
ആഗ്രഹം അതുമാത്രമാകട്ടെ.
രണ്ടിനും ഉല്‍പ്പത്തി ഒന്ന്.
ഇതുതന്നെ എല്ലാ അദ്ഭുതങ്ങള്‍ക്കും വാതായനം.
 


ഉയരം തന്നെ താഴ്ച
സകലരും അഴകിനെ അഴകെന്ന് ഉരയ്ക്കുമ്പോള്‍
അഴുക്കുവന്നുകഴിഞ്ഞു.
സകലരും നല്ലതിനെ
നല്ലതെന്ന് കരുതുമ്പോള്‍
നല്ലതല്ലാത്തതെല്ലാം നിരന്ന് കഴിഞ്ഞു.
ഉണ്‍മയും ഇല്ലായ്മയും
പരസ്പരം ഗര്‍ഭം ധരിക്കുന്നു
പ്രയാസമേറിയത് എളുപ്പവുമായി ഇണചേരുന്നു.
നീണ്ടത് തന്നെ  കുറയത്.
ഉയരം തന്നെ താഴ്ച
അതിനാല്‍ ഉയര്‍ന്ന മനുഷ്യന്‍ (ആത്മാവിന്റെ അസ്ഥിത്വം അനുഭവിച്ച ആള്‍)
വിശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വിശ്രമിക്കുന്നു.
 

അറിയേണ്ടതു മാത്രം അറിയുക

പ്രതിഭാശാലികളെ പുകഴ്ത്തരുത്.
അപ്പോള്‍ മല്‍സരം ഒഴിവാകും.
അപൂര്‍വ വസ്തുക്കള്‍ക്ക് വില കല്‍പിക്കരുത്
അങ്ങനെ വന്നാല്‍ ചൂതാട്ടം ഒഴിവാകും.
മോഷ്ടാക്കള്‍ ഇല്ലാതാകും
കൌതുക വസ്തുക്കള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കരുത്
എങ്കില്‍ മനുഷ്യരുടെ മനസമാധാനം നിലനില്‍ക്കും
അതിനാല്‍ ഉയര്‍ന്ന മനുഷ്യന്‍
ഹൃദയത്തില്‍ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
അയാള്‍ മറ്റുള്ളവരെ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും അറിവില്ലാത്തവനും
ആക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നു.
അറിയേണ്ടതു മാത്രം അറിയുന്നവന്‍ ലോകം ഭരിക്കുന്നു.
 

ഒന്നാമന്‍

ഉയര്‍ന്ന മനുഷ്യന്‍ ഉള്‍വലിയുന്നു
സ്വയം പിന്‍നിരയിലേക്ക് മടക്കം
പക്ഷേ ഏപ്പോഴും മുന്‍നിരയില്‍
ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ.....
എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെ സഫലമാകുന്നു.
മനുഷ്യന്‍ ഒരു മല്‍സരത്തിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല
അതിനാല്‍ അയാള്‍ എപ്പോഴും ഒന്നാമനാകുന്നു.


ജലമൊഴുകും വഴി

താവോയെന്നാല്‍ ജലമൊഴുകും വഴി
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കും ആശ്വാസമരുള്ളുന്നതോടൊപ്പം
മറ്റുള്ളവര്‍ വെറുക്കുന്ന താണസ്ഥലങ്ങളാണാവാസം
അതിനാല്‍ ജലം താവോയുമായി അടുക്കുന്നു
അഞ്ചു നിറങ്ങള്‍ കാഴ്ചയുള്ളവനെ അന്ധനാക്കുന്നു
പഞ്ചസ്വരങ്ങള്‍ കേള്‍വിമുട്ടിക്കും
അഞ്ചു രുചി രുചിയില്ലാതാക്കും
കിട്ടാന്‍ പ്രയാസമായവ വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങള്‍
അതിനാല്‍ കേന്ദ്രത്തെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നു
അപ്പോള്‍ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നു
കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നുമില്ല
 

ഒറ്റക്കെയടി ശബ്ദം

കേന്ദ്രം- ഇന്ദ്രിയപരമല്ലാത്ത ആത്മാവിന്റെ സ്വരം- മൌനം
മൌനംത്തിന്റെ ഒറ്റക്കെയടി ശബ്ദം ആസ്വദിക്കുക
കുറച്ചുമാത്രം കാണുക; അല്‍പം മാത്രം കേള്‍ക്കുക; കൂടുതല്‍ അനുഭവിക്കുക
ആനന്ദാനുഭൂതിയാണ് ആത്മാനുഭവം.

4 comments:

 1. മുഴുവന്‍ വരികളും നന്നായി

  ReplyDelete
 2. നല്ല പോസ്റ്റ്

  ReplyDelete
 3. മൌനംത്തിന്റെ ഒറ്റക്കെയടി ശബ്ദം ആസ്വദിക്കുക...
  ..was reading 'way of life' when i saw this post..

  ReplyDelete